КонференціїБерегова О.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Скляренко Л.Б., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Міжнародний досвід імплементації методології CLIL
Бєктурганова В.В., Гунько Л.М., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для реалізації програм багатомовної освіти
Кононенко Н.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічноїкомпетентності учнів шляхом інтеграції предметів природничого профілю вконтексті багатомовної освіти.
Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості інтегрованого підходу до навчання мов і літератур національних меншин у навчальних закладах України
Пархоменко І.В., Кучеренко Т.Л., Прохорова К.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя)Формування багатомовного середовища в ліцеї: прогресивні європейські ідеї в українському контексті
Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формуюче оцінювання як вимога часу
Солдатєнко О.В., Фомич І.І., Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методологічні засади впровадження інтегрованого навчання предмету та мови в умовах багатомовногополікультурного середовища
 Саміло К.М., Кушнаренко В.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» (Україна, м. Запоріжжя). Професійний розвиток педагогів багатопрофільного ліцею «Перспектива» в умовах реалізації багатомовної освітньої моделі
Фірман С.М., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL):перспективи та проблеми впровадження в умовах сучасної школи
Халемендик Н.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неперервність  при вивченні іноземних мов як факторєвроінтеграційних процесів в освіті
Чорна В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Міжпредметна інтеграція як умова підвищення якості навчально-виховного процесу з іноземної мови
 Шугай Я.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Інтегроване навчання предмету та мови


13-14 листопада 2017 року

Немає коментарів:

Опублікувати коментар